Profil

atelier

 


História

     Architektonická kancelária ZUSKIN s.r.o. je priamym pokračovateľom projektovej kancelárie ASO – architecture and design studio Ružomberok SLOVENSKO, ktorá vznikla v r. 1990

Rozsah činnosti

    Od svojho vzniku poskytuje odbornú poradenskú činnosť, posudky a hodnotenia v oblasti stavebníctva, vykonáva komplexné architektonické a projektové práce (štúdie, územno plánovacie dokumentácie, projekty), rozpočtové a cenové kalkulácie, odborný autorský dozor počas realizácie stavby a porealizačnú dokumentáciu.

Odborná spôsobilosť

     Odborná spôsobilosť je garantovaná štátnymi skúškami komory stavebných inžinierov a architektov pre projektovú činnosť a poradenstvo a samotnými realizáciami projektov.Spolupracujeme s renomovanými domácimi   a zahraničnými dodávateľskými firmami pre lanové dráhy, zasnežovacie systémy, bazénovú technológiu a špecializovanými odborníkmi pre tvorbu a realizáciu stredísk cestovneho ruchu.

Forma vypracovania projektov

     Všetky projektové práce a výstupy sú spracovávané digitálne a v 3D modeli, v požadovanej jazykovej mutácii slovenčina – ruština – angličtina.

Rozsah projekčnej činnosti

Urbanizmus

 • rekreačné areály
 • lyžiarske areály (LA)
 • strediská cestovného ruchu (SCR) s celoročným využitím
 • zóny obchodu a služieb
 • občianske a bytové komplexy

Architektúra

 • budovy na bývanie – rodinné domy, bytové a polyfunkčné domy, objekty individuálnej rekreácie, apartmánové domy
 • občianske stavby – hotely, penzióny, objekty služieb a stravovania
 • objekty technického vybavenia

Inžinierske stavby

 • dopravné stavby – lanové dráhy – osobné horské dopravné zariadenia (OHDZ), pozemné lanové dráhy (PLD), nákladné prepravné systémy, nekonvenčné dopravné systémy
 • lyžiarske trate – klasické lyžovanie, zjazdové lyžovanie, snowboard, skoky na lyžiach
 • zasnežovacie systémy

Interiér a dizajn

 • budovy na bývanie
 • občianske stavby
 • umelecké sklárske výrobky
 • dizajn doplnkov do interiéru
 • multimediálna tvorba

Kontakty

Ing. Ivan Zuskin – autorizovaný stavebný inžinier

 • 00421 905 523 818
 • ivan.zuskin11@gmail.com

Ing. arch. Michal Zuskin – autorizovaný architekt

 • 00421 908 274 275
 • zuskin.michal@gmail.com

Ing. arh. Martin Zuskin – autorizovaný architekt

 • 00421 908 393 049
 • maroszuskin@gmail.com

Korešpondenčná adresa

ZUSKIN s.r.o.

Ema Bohúňa 21

Ružomberok

034 01

Slovenská republika