Vyhliadkova kabínková lanovka KL GFR2-3-8 Leitner, Nitra – Zobor

sirsie-vztehy_161215fotomontaz-vrcholovy-areal_06161130_ups_23_1500x1000_uprfotomontaz-so-14 fotomontaz-vrcholovy-areal_01161130_vvs_1500x1000161130_vvs_11_1500x1000fotomontaz-vrcholovy-areal_02 fotomontaz-vrcholovy-areal_04Pridaj komentár